12/09/2015

EkoRE Video: Tarımsal Sulama Projesi


 

Şanlıurfa’ daki çiftçilerimiz PV kurulu gücü 65 kWp olup 30 kW gücündeki dalgıç pompa ile 72 metre derinlikten günde 1.200 metreküp su çekebilen, işletme giderleri yok denecek kadar az olan sistem sayesinde ileri vadeli tarım planları yapabiliyor.

Günümüzde artan elektrik ve enerji maliyetleri, özellikle tarım sektörüyle ilgilenen kesimin en önemli sorunu haline gelmiştir. Çiftçilerimiz yalnızca sulama için oldukça yüksek boyutlarda elektrik faturası ödemek zorunda kalmaktadır. Oysaki yenilenebilir enerji kaynakları çiftçilerimize doğal ve ekonomik çözümler sunmaktadır. Bu çözümlerden en önemlisi tarımsal sulamada güneş enerjisinin kullanımıdır.

Çiftçilerimizin yakından bildiği gibi, tarımsal sulama sistemlerinin en fazla elektrik tüketen parçası pompalardır. Çalışma prensibi ve uygulama alanları bakımından birçok çeşidi bulunan sulama pompalarının harcadığı elektrik, geleneksel sistemlerde şebeke elektriğinden temin edilir ya da mazot ve benzin gibi yakıtların kullanımıyla üretilir. Kırsal kesimlerdeki tarımsal arazilerin merkezi yerleşimlerden ve şebeke elektrik hatlarından uzak olduğu dikkate alındığında, elektrik enerjisinin tarım alanına iletilmesi de yüksek bir yatırım bedeli gerektirmektedir. Ya da mazot ve benzin gibi girdiler sürekli bir maliyet oluşturmaktadır.

EkoRE tarafından geliştirilen sistemlerde ise yalnızca güneş enerjisini kullanarak kanalet, gölet, akarsu veya yeraltından çok yüksek hacimlerde su çekmek mümkündür. Güneş enerjisi kullanılan tarımsal sulama sistemlerinde şebeke elektriğine, mazot veya benzin kullanımına ihtiyaç yoktur. Güneş enerjisi sayesinde elektrik tarımsal sulama alanında yerinde üretilip yerinde kullanıma sunulur. Bunun yanı sıra güneş enerjisi sınırsız bir enerji kaynağı olması, kolay kullanımı, ekonomik maliyeti ve çevreye zarar vermemesi gibi avantajlarıyla tüm dünyada ve Türkiye’de tarımsal sulamada giderek çok daha fazla tercih edilmektedir.