Bİyogaz
EkoRE, tüm biyogaz projelerinde EPC ve proje geliştirme hizmetlerinin tamamını sunabilmektedir. Kurulumu yapılacak olan biyogaz tesisinin kapasitesinin belirlenmesi için EkoRE olarak müşterilerimize en uygun hizmeti vermekteyiz.
Biogaz Enerjisi

BİYOGAZ ENERJİSİ NEDİR?

Biyogaz tesisleri, bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler gibi organik atıklar kullanılarak oluşturulan metan gazı ile elektrik ve ısı üretimine olanak verir. Tesis yapısının ve kapasitesinin belirlenmesinde en önemli etken atıkların cinsleri ve miktarlarının belirlenmesidir. EkoRE olarak biyogaz tesisi için bölgesel kapasitenin belirlenmesinde ön fizibilite hazırlama faaliyetlerinden başlayarak, tesis kurulum ve devreye alma süreçleri de dahil olmak üzere anahtar teslim projelerde mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 

NEDEN BİYOGAZ?

Güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra başka bir yenilenebilir enerji çeşidi olan biyogaz, özel kurulan tesislerde işlenerek ısı ve elektrik üretiminde kullanılır. Biyogaz tesislerinin avantajlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Bu tesislerin kaynağı olan organik atıkların çevrede oldukça fazla bulunması
  • İyi yönetilen bir tesisin fosil yakıtlara göre çok daha az karbon salınımı yapması.
  • Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması
  • Enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi ve beklenmedik enerji kesintilerinin minimuma indirgenmesi
  • Devlet destekli bir yatırım olduğu için yatırımların teşviklerden yararlanabilmesi.